Stumpemarked

Lørdag 2. juni 2018 fra kl. 8-15

Alle med gamle biler, motorcykler, knallerter, reservedele og gammel
litteratur er velkomne. Ingen tilmelding. Information tlf.86875050.