Veteranlastbiltræf

 

Lørdag den 3. september 2022 kl 10-16